سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
داد سرای عمومی و انقلاب جمهوری اسلامی ایران 
قاضی دادسرا 
 
 
علمی اجرائی  
تدریس 
دانشگاه علمي كاربردى 
مدرس 
1385/07/01 
 
----- 
همکاری 
داد سرای عمومی و انقلاب 
قاضی دادسرا 
 
 
اجرائی  
تدریس 
دانشگاه علمي کاربردی 
مدرس 
 
 
--